Lối chơi đáy lớn của màu sắc theo thời gian

Gần đây khi phát hiện ra trong màu đen, màu sắc phẳng đáy lớn tương đối ổn định

Tiền thưởng màu đen nói chung là tương đối cao 1700 1800 1900 và có một điểm trở lại

Chế độ tiền thưởng cao này chải đáy lớn, mỗi ngày giành được một số tiền thuốc lá và rượu vẫn có thể

Đương nhiên mọi việc đều không tuyệt đối, sòng bạc chớ nói, thắng nhỏ cũng là thắng

Nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn, bạn phải có nhiều tiền gốc hơn

Làm thế nào để chải đáy lớn để ổn định?

Nói chung có thể chọn trước sau ba đáy cùng nhau chải, khoảng 700 lưu ý, xác suất hoàn toàn tốt là rất nhỏ (gặp phải được tính là xui xẻo)

Một điều kiện lọc khác là chìa khóa, chẳng hạn như ba đầu tiên mở toàn bộ lớn, sau đó sự lựa chọn mật mã là hoàn toàn lớn, những người khác là như nhau

Lại thích hợp lọc một chút cùng giá trị, tin tưởng đi ra sáu bảy trăm cược đáy lớn vẫn rất dễ dàng